Södertälje SBHK 2019-05-30

bis 1

BIS 1

BIS2

BIS 2

BIS3

BIS 3

BIS4

BIS 4


Bildsvep över alla BIS deltagare
alla bir hundar

Bildsvep över alla BIS deltagare

Bildsvep över alla BIS deltagare

Bildsvep över alla BIS deltagarebis valp1

BIS VALP 1

BIS VALP 2

BIS VALP 2

BIS VALP 3

BIS VALP 3

BIS VALP 4

BIS VALP 4

UPPFÖDARGRUPP

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP